Miksi Kaselli?

Strategiatyö ja liiketoiminnan kehittäminen

 • Ensimmäinen askel yhteistyössä on yrityksen strategian päivittäminen yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa; Kasellilla on vahva kokemus strategiatyöstä eri toimialoilta
 • Strategian päivittämisen jälkeen Kaselli tukee sen toteuttamisessa hallitustyöskentelyn, tavoitteiden asettamisen ja seurannan kautta

Yrittäjäkokemus

 • Kasellin omistajat ovat yrittäjiä ja tiimillä on vahva kokemus pk-yrittäjän työstä ja kasvun vaiheista
 • Kaselli tuo luovaa ja innovatiivista näkemystä, miten yrityksiä kehitetään intohimoisesti ihmisten arvo edellä

Pörssipolku

 • Kasellilla on kokemusta yrityksen pörssiin viemisestä sekä pörssipolun kaikista vaiheista
 • Kaselli tukee ja auttaa yrittäjiä, joiden visiona on rakentaa pörssiyritys

Yritysjärjestelmät ja projektiosaaminen

 • Yrityksen tehokkuus rakentuu paljolti selkeän vastuunjaon sekä toimivien järjestelmien ja prosessien varaan.
 • Kasellilla on kokemusta yritysjärjestelmien kehittämisestä ja projektiluontoisesta liiketoiminnan kehittämisestä

Yrityskaupat

 • Yritys voi kasvaa orgaanisesti tai yritysostojen kautta. Yrityskaupoilla voi olla merkittävä vaikutus yrityksen toimintaan
 • Kasellilla on kokemusta sekä osto- että myyntitransaktioista

Kansainvälinen osaaminen

 • Kasellilla on kokemusta Aasian, Euroopan ja USA:n markkinoilla toimimisesta

Kumppaniyritykset ja asiantuntijaverkosto

 • Myyntikumppani
 • Talouskumppani
 • Lakikumppani
 • Hallituksen jäsenten ja spesialistien löytäminen

Rahoitusinstrumentit

 • Kaselli voi auttaa vieraanpääoman ehtoisen rahoituksen hankkimisessa, mukaan lukien pankkilainat ja bondit

Kaselli-yritysten yhteisö

 • Yhteiset koulutus- ja kehittämispäivät
 • Kokemusten ja tiedon jakaminen

Haluatko ottaa kasvuloikan kanssamme?
Ota yhteyttä!

15 + 3 =